Thứ Năm, 16/11/2017

Giá thép xây dựng tháng 11/2017

GIÁ THÉP VIỆT NHẬT 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH KL/ CÂY ĐG/KG      GHI CHÚ   
Thép Ø 6 Kg   13,570 Liên hệ
Thép Ø 8 Kg   13,570 Liên hệ
Thép Ø 10 Cây (11,7m) 7,21 13,250 Liên hệ
Thép Ø 12 Cây (11,7m) 10,39 13,250 Liên hệ
Thép Ø 14 Cây (11,7m) 14,15 13,250 Liên hệ
Thép Ø 16 Cây (11,7m) 18,48 13,250 Liên hệ
Thép Ø 18 Cây (11,7m) 23,38 13,250 Liên hệ
Thép Ø 20 Cây (11,7m) 28,85 13,250 Liên hệ
Thép Ø 22 Cây (11,7m) 34,91 13,250 Liên hệ
Thép Ø 25 Cây (11,7m) 45,09 13,250 Liên hệ
Thép Ø 28 Cây (11,7m) 56,56 13,250 Liên hệ
Thép Ø 32 Cây (11,7m) 73,83 13,250 Liên hệ

 

GIÁ THÉP MIỀN NAM

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH KL/ CÂY ĐG/KG      GHI CHÚ   
Thép Ø 6 Kg   12,818 Liên hệ
Thép Ø 8 Kg   12,818 Liên hệ
Thép Ø 10 Cây (11,7m) 7,21 12,700 Liên hệ
Thép Ø 12 Cây (11,7m) 10,39 12,700 Liên hệ
Thép Ø 14 Cây (11,7m) 14,15 12,700 Liên hệ
Thép Ø 16 Cây (11,7m) 18,48 12,700 Liên hệ
Thép Ø 18 Cây (11,7m) 23,38 12,700 Liên hệ
Thép Ø 20 Cây (11,7m) 28,85 12,700 Liên hệ
Thép Ø 22 Cây (11,7m) 34,91 12,700 Liên hệ
Thép Ø 25 Cây (11,7m) 45,09 12,700 Liên hệ
Thép Ø 28 Cây (11,7m) 56,56 12,700 Liên hệ
Thép Ø 32 Cây (11,7m) 73,83 12,700 Liên hệ

 

GIÁ THÉP HÒA PHÁT 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH KL/ CÂY ĐG/KG      GHI CHÚ   
Thép Ø 6 Kg   12,600 Liên hệ
Thép Ø 8 Kg   12,600 Liên hệ
Thép Ø 10 Cây (11,7m) 7,21 12,430 Liên hệ
Thép Ø 12 Cây (11,7m) 10,39 12,430 Liên hệ
Thép Ø 14 Cây (11,7m) 14,15 12,430 Liên hệ
Thép Ø 16 Cây (11,7m) 18,48 12,430 Liên hệ
Thép Ø 18 Cây (11,7m) 23,38 12,430 Liên hệ
Thép Ø 20 Cây (11,7m) 28,85 12,430 Liên hệ
Thép Ø 22 Cây (11,7m) 34,91 12,430 Liên hệ
Thép Ø 25 Cây (11,7m) 45,09 12,430 Liên hệ
Thép Ø 28 Cây (11,7m) 56,56 12,430 Liên hệ
Thép Ø 32 Cây (11,7m) 73,83 12,430 Liên hệ

 

GIÁ THÉP POMINA

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH KL/ CÂY ĐG/KG      GHI CHÚ   
Thép Ø 6 Kg   13,100 Liên hệ
Thép Ø 8 Kg   13,100 Liên hệ
Thép Ø 10 Cây (11,7m) 7,21 12,900 Liên hệ
Thép Ø 12 Cây (11,7m) 10,39 12,900 Liên hệ
Thép Ø 14 Cây (11,7m) 14,15 12,900 Liên hệ
Thép Ø 16 Cây (11,7m) 18,48 12,900 Liên hệ
Thép Ø 18 Cây (11,7m) 23,38 12,900 Liên hệ
Thép Ø 20 Cây (11,7m) 28,85 12,900 Liên hệ
Thép Ø 22 Cây (11,7m) 34,91 12,900 Liên hệ
Thép Ø 25 Cây (11,7m) 45,09 12,900 Liên hệ
Thép Ø 28 Cây (11,7m) 56,56 12,900 Liên hệ
Thép Ø 32 Cây (11,7m) 73,83 12,900 Liên hệ


 

0 Bình luận

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi

popup

Số lượng:

Tổng tiền: