Công trình xây dựng nhà máy SONICS

Liên hệ

Công trình xây dựng nhà máy SONICS

Địa điểm: Bến Cát, Bình ương

Diện tích: 6500 m2

Thời gian thi công: 2009-2010

Dự án đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền: