Công trình xây dựng nhà máy DAYING PLASTICS

Liên hệ

Công trình xây dựng nhà máy DAYING PLASTICS

Địa điểm: Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 15.000 m2

Thời gian thi công: 2014-2016

Dự án đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền: